užmarinti

užmarinti
užmarìnti tr. 1. Mrs, Sn padaryti negyvą: Ana mane užmarýtų, kad įmanytų Krm. Užmarýti užmarýti veik visi kiaušiniai Skr. Prieš mirsiant numirėliui, išnešk iš kambario visokias sėklas ir augalus, ba užmarỹs, jei neišneši Vlk. Christus mirimu savuoju užmarino giltinę DP187. | prk.: Mokėjau daug dainų, vargas užmarino, bet dar kur kiek ir prisimenu TDrIV,VIII. | Man akelės užmarytos, žalios durys uždarytos: nebėr mano bernelio LMD(Srv). | Užmarink gyvąjį cidabrą, kad paliktų mėlenas, ir maišyk su užtrinu – arklautes išnaikins Ggr. 2. padaryti nejautrų, apmirusį: Medžiai, žiemos užmarinti, tyliai stovėjo ir snaudė . Sukrebždės pelė – mane šaltis nuo pakaušio lig padų užmarins (perims, sustingdys) Vaižg. | refl. tr.: Užmarináus koją (nutirpau) ir negaliu paeiti Dr. 3. padaryti nejaučiamą, numalšinti: Juk gavo vaistų skausmams užmarinti I.Simon. 4. užalkinti, nudvasinti: Eskimosų šuo būtų gražus gyvulys, tik bėdos, kad yra amžinai užmarintas Blv. Karvė buvo užmarìnta (suliesėjusi) Ėr. \ marinti; apmarinti; išmarinti; numarinti; pamarinti; primarinti; sumarinti; užmarinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • užmarinti — užmari̇̀nti vksm. Ligónis prieš operãciją bùvo užmari̇̀ntas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmarinti — apmarìnti tr. 1. refl. apsimesti negyvu: Apsimarinęs gulia, kad neimtų į nelaisvę Šts. 2. padaryti negyvą: Vištą apleidau an penkiolikos kiaušinių, tai tik aštuoni išejo, o septynis apmarino Nč. 3. prk. prislopinti, prigniaužti: Čia jis ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmarinti — išmarìnti tr. 1. Š vieną po kito numarinti, aptarnauti mirštant: Aš išmarinaũ visus J. 2. netekti, prarasti (mirus): Kad tu, tėvai, išmarinęs visą penketą vaikų, nė šito nemyli Vaižg. Išmarinau tėvus, kur dingsiu? Šts. 3. SD415 padaryti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • marinti — marìnti ( yti), ìna, ìno tr. 1. R, K, Skr, Slč būti, budėti prie mirštančio, teikti jam paskutinius patarnavimus: Girdi, pas Bukantą į lentą muša, lėkiam senosios Bukantienės marìnti: sako, jau vakar dideliai bloga buvusi Vkš. Muno dėdę bobos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numarinti — numarìnti tr. 1. K, Skr, Stk prie mirštančio būnant sulaukti jo mirties: Numarinome žmogelį, numarinę palaidojom Gr. Sūnus motiną ant savo rankų numarìno Žvr. 2. netekti, prarasti (mirus): Numarinau patį, pačią, tėtelį, močiutę B. Juk kiek aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamarinti — pamarìnti žr. numarinti: 1. K. 2. I, J, Lkš Ar nesakeis pačią pamarinęs, ar nerodei vaikų? Žem. Iki karo ji jau buvo turėjusi keletą vaikų ir visus pamarinusi I.Simon. Pakol rugius sumalino, patį pamarino JV1096. | refl. tr.: Pasimarinau savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pirmšokis — pir̃mšokis sm. (1) Lkv, pìrmšokis (1) J pati pradžia: Pìrmšokė[je] karštai ėmėsi už darbo Užv. Pir̃mšokė[je] (sezono pradžioje) gavau po du rubliu [už uogas] Kal. Pirmšokė[je] gal landuonę pagydyti Šts. Juk liuob užmarinti pìrmšokė[je] tą vėžį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primarinti — primarìnti tr. 1. Plv, Lkm, Alv prialkinti, pridvasinti: Nieks prie stalo nesodina, tankiai badas primarina LTR(Žl). Bijau eiti pas jo dėl to, kad jis mane labai primarino BM273. | refl.: Vargšeli tu mano, badu ten prisimarinai rš. 2. laikinai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudvėsinti — sudvėsìnti tr. 1. užalkinti, badu užmarinti: Neliuobė ir sudvėsìno arklį Kp. 2. užtroškinti, susmardinti, supūdyti: Šuo visuomet pirma mėsą sudvėsina (užkasa į žemę), paskui suėda Alk. dvėsinti; pridvėsinti; sudvėsinti; uždvėsinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumarinti — sumarìnti tr. 1. pabloginti, pakenkti (sergančiam): Neduokit kiaulei bulvių, dar labiau ją sumarìnsit Kair. Daktarai su savo vaistais kitą sykį ligonį sumarìna, o ne pagydo Kair. 2. nukankinti: Po sunkumu griekų mūsų sumarintas nupuolei brš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”